Time Model
Alan Giacobbo

Alan Giacobbo

Claubert

Claubert

Cristiano Falsetti

Cristiano Falsetti

Daniele Mazzola

Daniele Mazzola

Eduardo Oliveira

Eduardo Oliveira

Everton De Paula

Everton De Paula

Fabio Toledo

Fabio Toledo

Gabriel Martins

Gabriel Martins

Goan Fragoso

Goan Fragoso

Guilherme Cioletti

Guilherme Cioletti

Guilherme Teobaldo

Guilherme Teobaldo

Kris Marques

Kris Marques

Leo Dinali

Leo Dinali

Leonardo Brum

Leonardo Brum

Lucas Cantao

Lucas Cantao

Lucas Goulart

Lucas Goulart

Lucas Kittel

Lucas Kittel

Lucas Mader

Lucas Mader

Mateus Galvão

Mateus Galvão

Nicolas Padilha

Nicolas Padilha

Rafael Kubitscheck

Rafael Kubitscheck

Renan Jacoby

Renan Jacoby

Robson Buchele

Robson Buchele

Thiago Dahmer

Thiago Dahmer

Thiago Ruman

Thiago Ruman

TOMEK SZCZUKIECKI

TOMEK SZCZUKIECKI